servo-motor
  • 依據分度盤的尺寸,提供合適的馬達規格。
  • 可依客戶需求使用它廠牌之馬達,請另外提出外觀尺寸圖與馬達規格。
  • 馬達的最大轉速取決於馬達的加減速特性和實際載重測試。
外觀照片

規格

安裝扭力1Nm2Nm3Nm4Nm
那發科 αiF 1/5000
(0.5 kw)
αiF 2/5000
(0.75 kw)
- αiF 4/4000
(1.4 kw)
- αc4/3000i
(1.0 kw)
- βiS4/4000
(0.75 kw)
安川 - FKM 22.30A/3000(1.0 kw) 3.2Nm - FKM 42.30A/3000(1.9kw) 6.3Nm
海德威 - QSY-96A
(0.5/0.45 kw)
QSY-116C
(1.45/1.30 kw)
三菱 - HF-75
(0.75 kw)
HF-54
(0.5 kw)
HF-104
(1.0 kw)
西門子 - 1FK7042
(0.82 kw)
1FK7060
(1.48 kw)
 
安裝扭力8Nm12Nm22Nm
那發科 αiF 8/3000
(1.6 kw)
αiF 12/3000
(3.0 kw)
αiF 22/3000
(4.2 kw)
αc8/3000i
(1.2 kw)
αc12/2000i
(2.4 kw)
αc22/2000i
(3.0 kw)
βiS8/3000
(1.2 kw)
βiS12/3000
(1.8 kw)
βiS22/2000
(2.5 kw)
安川 FKM 44.30A/3000(3.6kw)11.6Nm FKM 64.30A/3000(5.2kw) 16.5Nm FKM 66.30A/3000(7.4kw) 23.5Nm
海德威 QSY-116E
(1.85/1.67 kw)
QSY-155B
(2.9/2.6 kw)
QSY-155D
(4.6/4.1 kw)
三菱 HF-154
(1.5 kw)
HF-204
(2.0 kw)
HF-354
(3.5 kw)
西門子 1FK7063
(2.29 kw)
1FK7083
(3.3 kw)
1FK7101
(4.87 kw)
  1. ( ) €為額定輸出功率。